• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Докладна записка № 08 - 00 3669 / 04.08.2015 г.

от Георги Стоилов Чавдаров - общински съветник от ПП ГЕРБ, относно: Ремонт на пътната настилка - локално платно с граници ул. "Гурко", бул. "Демокрация и ул. "Св. Св. Кирил и Методий"

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 

Синдикирай