• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Докладна записка № 08 - 00 3684 / 07.08.2015 г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:
І. Включване на новопостроени жилища във фонд "Ведомствен" на Община Бургас
ІІ. Промяна предназначението на общински жилища

Синдикирай