• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Докладна записка № 08 - 00 3704 / 14.08.2015 г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне под наем на едноетажна административна сграда, частна общинска собственост, на Областния съвет на Българския футболен съюз (БФС) - гр. Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 

Синдикирай