• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Докладна записка № 08 - 00 3707 / 14.08.2015 г.

от Калчо Белов - общински съветник от ПП ГЕРБ, председател на ПКСМД, от арх. Димитър Георгиев - общински съветник от ПП ГЕРБ, председател на ПКУТ и от Живко Димитров - общински съветник от ПП ГЕРБ и председател на ПКОССП, относно: Изграждане на площад за провеждане на културно - развлекателни мероприятия в с. Маринка, Община Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 

Синдикирай