• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Докладна записка № 08 - 00 3708 / 14.08.2015 г.

от Калчо Белов - общински съветник от ПП ГЕРБ, председател на ПКСМД, от арх. Димитър Георгиев - общински съветник от ПП ГЕРБ, председател на ПКУТ и от Живко Димитров - общински съветник от ПП ГЕРБ и председател на ПКОССП, относно: Извършване на реконструкция на ул. "Христо Арнаудов", кв. Крайморие, Община Бургас в участъка на квартали - кв. 3, кв. 4, кв. 5, кв. 6, кв. 8, кв. 9, кв. 10 и кв. 11, с цел предвиждане на места за паркиране и ремонт на тротоарите и съществуващото улично озеленяване, при запазване на съществуващата едроразмерна растителност

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 

Синдикирай