• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Докладна записка № 08 - 00 3709 / 17.08.2015 г.

от Георги Стоилов Чавдаров - общински съветник от ПП ГЕРБ, относно: Разширение на ул. "Поморийска" , находяща се от ул. "24-ти пехотен полк" до плаж "Солниците"

Синдикирай