• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Докладна записка № 08 - 00 3715 / 18.08.2015 г.

от Красимир Стойчев - зам.-кмет "Финанси, бюджет и икономика", относно: Избор на проверители - регистрирани одитори за извършване на независим финансов одит на годишните финансови отчети за 2015 г. и 2016 г. на общинските търговски дружества

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 

Синдикирай