• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Докладна записка № 08 - 00 3717 / 19.08.2015 г.

от Панайот Василев Жечков - председател на Комисията по чл. 9 от правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Бургаска община, относно: Избор на обществен посредник на територията на Община Бургас

Синдикирай