• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Докладна записка № 08 - 00 3721 / 20.08.2015 г.

от Димитър Илиев Людиев - общински съветник от ПП ГЕРБ и председател на ПКБФ, от арх. Димитър Георгиев Георгиев - общински съветник от ПП ГЕРБ и зам.-председател на ПКУТ и от Стоян Евтимов Димитров - общински съветник от ПП ГЕРБ и председател на ПКПВ, относно: Изменение и допълнение на Наредбата за именуване и преименуване на общински обекти на територията на Община Бургас, приета с решение на Общински съвет - Бургас - т. 5, Протокол №13/25 и 27.09.2012 г.
 

Синдикирай