• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Докладна записка № 08 - 00 3723 / 21.08.2015 г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице чрез продажба на 108/660 кв.м. ид.части от УПИ І-850.851 в кв. 9, по плана на в.з. "Боровете", землище кв. Банево, гр. Бургас - частна общинска собственост

Синдикирай