• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Докладна записка № 08 - 00 3728 / 21.08.2015 г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Извършване на вътрешно-компенсирани промени в Приложение № 5.4 и Приложение №5.5 към Бюджет 2015 г. на Община Бургас във връзка с предоставяне на финансови средства на Йоана Петрова Петрова и Памела Пенкова Йотова за участието им на Европейско първенство по спортна акробатика в гр. Риза, Германия /23.09 - 28.09.2015 г./

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 

Синдикирай