• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Докладна записка № 08 - 00 3733 / 21.08.2015 г.

от общинските съветници от ПП НФСБ, относно: Привеждане на футболното игрище в кв. Банево в състояние, годно за използване за спортни мероприятия

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 

Синдикирай