• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Докладна записка № 08 - 00 3738 / 21.08.2015 г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Изменение на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Бургас за периода 2014 -2020 г. и допълнение на програма за реализация на Общински план за развитие на Община Бургас за периода 2014 - 2020 г.

Синдикирай