• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Докладна записка № 08 - 00 3745 / 21.08.2015 г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Изменение и допълнение на Програма за управление и разпореждане с общинската собственост за 2015 г.,приета с решение на Общински съвет - Бургас, изразена в Протокол№48/17.02.2015 г. - т. 2 от дневния ред

Синдикирай